اگر طراح یا برنامه نویس صفحات وب باشید ، حتما با فایلها css  سرو کار داشته اید ، مهمترین عناصر این فایلها id    و class است .

با نگاهی گذرا ، می بینیم که ای دو خصوصیت بسیار مشابه هم هستند ، پس چرا از هر دو استفاده می کنیم ، جه تفاوتی با هم دارن

در اینجا من می خواهم تفاوت عمده این دو عنصر یعنی id  و  class  را در فایلها css  برای شما مختصرا بیان کنم.

Id منحصر به فرد است :

*-هر عنصر می تواند تنها یک id  داشته باشد .

*-هر صفحه می تواند فقط یک عنصر با یک id  منحصر به فرد داشته باشد

کلاسها منحصر به فرد نیستند :

*-شما می توانید از یک کلاس در چندین عنصر استفاده کنید

*-شما می توانید از چند کلاس در یک عنصر استفاده کنید

 

<div class="widget"></div> <div class="widget big"></div>


شباهت id  و class   با سیستم بارکد و شماره سریال


شما اگر به کالاهای موجود در یک فروشگاه زنجیره ای دقت کنید می بینید ، یک کالای خاص دارای مثلا 50 عدد موجودی در آن فروشگاه است ، خوب تمام این 50 عدد دارای یک شماره بارکد است که وقتی توسط دستگاه خوانده می شود ، نشان دهنده رنگ و قیمت و بقیه مشخصات آن کالا است ، حال اگر قیمت آن کالا عوض شد ، شما باید اطلاعات مربوط به آن بارکد را عوض کنید

اما همان کالا در کنار بارکد ، دارای یک شماره سریال است ، این سریال برای هر کالا یک شماره منحصر به فرد است ، یعنی هر کدام از این اقلام 50 ،کالا دارای شماره سریال منحصر به فرد است ، این شماره فقط نمایش دهنده آن کالا است و اطلاعات آن قابل تغییر نیست .

خوب شباهت و تفاوت id  و  class  در فایلهای css  همانطور است .  در حقیقت id  همان شماره سریال کالا است که منحصر به فرد است و قابل تغییر نیست . و بارکد همان  class  است که فقط نمایش دهنده آن کالا است که تکراری است و می تواند هر لحظه تغییر کند .