X
تبلیغات
رایتل

حتما شما هم نیاز دارید به ایجاد برنامه ای تحت ویندوز که با بانک اطلاعاتی sql_server کار می کند ، شاید در رشته اتصال نام سرور را local تعریف کنید ولی برخی مواقع جواب نمی دهد برای فهمیدن نام سرور بانک اطلاعاتی در هر رایانه می تواند از ریجستری اطلاعات را خواند سورس زیر با سی شارپ اینکار را براحتی انجام می دهد


ابتدا فضای نام 

using Microsoft.Win32

را به پروژه خود اضافه کنید سپس فرمی ایجاد کنید با یک کنترل لیبل ساده ، حالا در رویداد load مربوط به فرم سورس زیر را بنویسید :


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

RegistryKey rk = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server");

 if (instances.Length > 0)

{
                foreach (String element in instances)
                {
               if (element == "MSSQLSERVER")
                this.label1.Text=System.Environment.MachineName;
            else
        this.label1.Text=System.Environment.MachineName + @"\" + element;
                }
            }
        }


اکنون برنامه را اجرا کنید تا نتیجه را ببینید