X
تبلیغات
رایتل

Delegates  می تواند شی باشد  که شامل لیستی از متدهای یکسان (هم امضا و دارای مقادیر بازگشتی یکسان )

 

تعریف متدهای یکسان و هم امضا : به متدهایی گفته می شود که دارای ساختار یکسان باشند یعنی تعداد و مقادیر و نوع  پارامترها ورودی و خروجی یکسان است .

 

وقتی یک delegates  فراخوانی میشود ، تمام متدهای آن نیز فراخوانده می شوند . مانند شکل زیر :به لیست متدها invocation list  می گوییم . پس هر وقت نام این اصطلاح را شنیدیم باید بدانیم که منظور لیست متدهای موجود در delegates  است .

این متدها می توانند از هر کلاس یا ساختار باشند . تنها نکته مهم در مورد آنها این است که باید هم امضا و یکسان باشند .ما در واقع یک لیستی ایجاد می کنیم که دارای ساختاری منسجم و سپس تمام متدهایی  که دارای همان ساختار هستند را در این لیست قرار می دهیم . تا در نهایت بتوانیم همه این متدها را یکجا فراخوانی کنیم .

 

فرم کلی تعریف delegate

Delegate     نام      مقدار بازگشتی  delegate (پارامترها)

 

مثلا :

delegate void MyDel ( int x );

 

در تعریف مثال بالا ما یک delegate  تعریف کردیم که می تواند متدهایی را بپذیرد که هیچ مقدار برگشتی ندارند و در مقابل پارامتر ورودی از نوع عدد صحیح دارند. نام این          delegate  برابر با mydel   است . تعریف بالا صرفا یک اعلان ازنوع delegate است .

شما باید تفاوت بین اعلان از نوع delegate  و شی یا object  از نوع delegate را بدانید .

وقتی ما delegate را اعلان می کنیم . در حقیقت ما یک لیست را قانون مندی را تعریف می کنیم که اشیا باید با همان قانون و فرم در آن قرار بگیرند . شکل زیر مبین همین تفاوت است .


حال اگر دقت کنید تعریف delegate بسیار شبیه به تعریف یک متد است با این تفاوت که :

تعریف delegate باید حتما با واژه اصلی و کلیدی delegate همراه باشد

در تعریف delegate ، متد های ما دارای بدنه نیستند . و فقط اعلان می شوند.

 

 

تعریف شی delegate

 

بعد از آنکه ما شیی از نوع delegate تعریف کردیم برای استفاده از delegate در برنامه باید شیی از نوع delegate تعریف کنیم . اما قبل از تعریف شی ما باید حداقل یک متد با ساختار متد delegate  داشته باشیم . تا بتوانیم آن را در لیست delegate قرار دهیم .

 

مثلا برای delegate مثال بالا ، باید متدی داشته باشیم با همان فرم


private void myMethod (int i)

{

//  method body

}

اکنون می توانیم با استفاده از تعریف زیر متد ما را به لیست delegate اضافه کنیم .

 

Mydel  Delvar = new mydel(mymethod);

 

همانطور که می بینید ما یک متد با همان ساختار delegate به لیست invocation list اضافه کردیم .

اما همانطور که در ابتدا گفتم ، ما به لیست invocation list می توانیم چندین متد اضافه کنیم یا حذف کنیم .

 

اضافه کردن متدها به invocation list بسیار ساده است فرض کنید متدی دیگر با همان فرم delegate  داریم .


private void myMethod۲ (int i)

{

//  method body

}

برای اضافه کردن متد جدید از دستور زیر استفاده می کنیم :

 

 

Delvar +=new mydel(mymethod2);

 

 

ترتیب متدها در delegate  را در شکل زیر مشاهده کنید :

و سرانجام برای حذف متدی از لیست delegate  بصورت زیر عمل می کنیم .

 

Delvar - =new mydel(mymethod2);

 

با دستور زیر متد از لیست خارج می شود .

 

حال اگر آبجکت delegate مورد نظر را فراخوانی  کنیم، تمام متدهایی که در Invocation List آن موجود هستند اجرا میشوند، نحوه فراخوانی  کردن یک آبجکت delegate مانند فراخوانی یک متد و ارسال پارامتر (در صورت نیاز) به آن میباشد :

مثال زیر را :

Delvar(55);

با استفاده از دستور بالا عدد 55 به عنوان پارامتر به تمام متدها ارسال می شود وتمام متدهای موجود در Invocation List به ترتیب قرار گرفتن در لیست Invocation List اجرا می شوند .

 

یک مثال کاربری کنسول را دانلود کنید تا کمی در دنیای واقعی بهتر متوجه مطلب شوید . همچنین برای فهم دقیقتر مطلب می توانید از کتاب   

  Illustrated C# 2008 از انتشارات Apress  استفاده کنید

 دانلود