X
تبلیغات
رایتل

تبدیل ضمنی   Implicit Conversions

 

حتما در طول تجربه برنامه نویسی خود با مبحث تبدیل داده ها برخورد داشته اید ، برای مثال شاید بخواهید داده ای 8 بیتی را به داده ای 16 بیتی تبدیل کنید ، بدون آنکه اصل داده دچار تغییر شود .

تبدیل داده ها در سی شارپ بر دو نوع است *-ضمنی  implicit   *-صریح   explicit

تبدیل ضمنی وقتی می خواهید داده ای را از نوع کوچکتر به نوع بزرگتر تبدیل کنید ، باید از تبدیل ضمنی استفاده کنید ، زبان سی شارپ این کار را بصورت اتوماتیک برای شما انجام می دهد . اما ....

 

1-هنگام تبدیل  از نوع کوچکتر ( نوع با تعداد بیت کمتر) به نوع بزرگتر (نوع با بیت بیشتر ) بیتهای بیشتر باید با صفر و یک پر شوند.

2-هنگام تبدیل از نوع کوچکتر بدون علامت به نوع بزرگتر بدون علامت ، بیتهای بیشتر با صفر پر می شوند.

شکل زیر بسیار گویا است .در شکل بالا ما عدد 10 که از نوع byte  است را تبدیل به نوع بزرگتر از نوع ushort  کردیم .

 

نکته : اگر هنگام تبدیل نوع کوچکتر به نوع بزرگتر ، داده ما دارای علامت مثبت یا منفی بود ، آنگاه بیتهای بیشتر با بیت علامت پر می شوند ، علامت مثبت ، یک علامت پیش فرض است لذا بیتهای آن صفر است اما علامت منفی بیتهای آن عدد یک است .

مانند شکل زیر

در شکل بالا دقت کنید که چگونه عدد منفی 10 جایگزین و تبدیل شده است .

در مقاله بعد در مورد تبدیل صریح  (explicit) خواهم گفت .