X
تبلیغات
رایتل

Entity SQL  part 2


Using Entity SQL with object queries


در این بخش می خواهم درباره کویری Entity Sql  با objectServic  کمی توضیح بدهم . در واقع ما کویریهای خودمان را بروی object Query  انجام می دهیم .

قبل از هر چیر به مقاله 9 مراجعه کنید و همان مدل را دوباره پیاده کنید . اکنون سعی می کنم با چند مثال ساده نحوه کار را نشان دهم . می خواهیم یک کویری بنویسیم که از جدول Contact  تمام فیلدهای نامی که نام خانوادگی آن Lastname برابر رشته Zhou باشد را بر گرداند ابتدا متغیری برای اتصال یه موجودیت تعریف می کنیم . و.. کد زیر را مشاهد کنید .همانطور که در بالا مشاهده می کنید . به تعریف متغیر رشته ای به نام esqlQuery دقت کنید . این متغیر در واقع یک کویری برای ما می سازد . این کویری در سطربعدی باید بع عنوان آرگومانی به متغیر query  ارسال شود . متغیر query همانطور که مشاهده می کنید . در طرف راست دارای سه پارامتر است . پارامتر اول در واقع همان دستور کویری است . پارامتر دوم متغیری از نوع کلاس مدل که در اول برنامه تعریف شد د ر واقع رشته کویری ما بر روی این مدل داده ها اجرا می شود و سرانجام پارامتر سوم که حالت موجویت ها را نشان می دهد که بعدها در مورد آن توضیح خواهم داد .

علاوه بر این ما باید پارامترهایی را اضافه کنیم چرا که کویری ما مشروط بود پس در سطر بعدی پارامتر را به همراه مقدار آن اضافه می کنیم و سرانجام با تشکیل حلقه پیمایش نتیجه پرس و جو را مشاهده می کنیم .

مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنید . استفاده از کلاس objectQuery  است . در واقع این کلاس کویریهای ما را بر روی مدل مفهومی conceptual model  اجرا می کند و آن را به صورت یک شی قابل پیمایش نگه می دارد .

بحث در این زمینه بسیار مفصل است که در این مختصر نمی گنجد بنده برای ایجاد هماهنگی در نوشته های با سایت Msdn  مثالهایی را از آن سایت آوردم برای پی گیری بیشتر مثالها می تونید از سایت منبع بقیه مثالهای آموزشی در این مورد را پی گیری کنید .

با تشکر

 

ادامه دارد...